Tjänster

Betong & Epoximetoder

Betong & Epoximetoder AB erbjuder:

• Epoxiplaster
• Golvmålningar
• Injekteringar (tätning och sprickförsegling)
• Epoxifogningar
• Injektering av vattenläckage i betong
• Betongrenovering
• Balkongrenovering
• Bassängrenovering
• Renovering källargolv vid t.ex. läckage

Välkommen att kontakta oss för mer information!